Hanen methode voor ouders

Hanen ouderprogramma

Het Hanen Ouderprogramma “Praten doe je met zijn tweeën” is een combinatie
van groepsbijeenkomsten en individuele huisbezoeken met videocoaching.

Hanen ouderprogramma

Communicatie tussen ouder en kind

Voor wie
Het Hanen Ouderprogramma is voor ouders met een kind met een taalontwikkeling stoornis. Deze kan onderdeel zijn van een algehele achterstand, ontwikkelingsstoornis, syndroom of autismespectrum stoornis.

Insluitcriteria

  • Uw kind is tussen de 1,6 en 5 jaar;
  • Uw kind heeft een taal(ontwikkeling)stoornis;
  • Uw kind communiceert in enkele klanken of heeft een taalniveau van drie woordzinnen (een zin van hooguit drie woorden achter elkaar).

Cursusvormen

  • Hanen Ouderprogramma voor ouders van jonge kinderen met verschillende achtergrond in ontwikkelingsproblematiek;
  • Hanen Ouderprogramma voor ouders van kinderen met autisme of een aanverwante contactstoornis.

Het traject

Individueel gesprekIntakegesprek

Week 0
Samen met u bekijken we welke communicatie doelen u voor uzelf en uw kind wilt bereiken. Zodra deze doelen tijdens de cursus bereikt zijn, worden nieuwe doelen geformuleerd. Zo nodig doen we na het intakegesprek een aanvullend taalontwikkelingsonderzoek. Het intakegesprek kan in de praktijk of bij u thuis gevoerd worden.

Groeps bijeenkomstenGroepsbijeenkomsten

Week 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11 en 15
In de groepsbijeenkomsten krijgt u informatie over de principes van de Hanen methode, leert u de principes herkennen en krijgt u praktische oefeningen.
Er zijn in totaal 8 groepsbijeenkomsten.

HuisbezoekHuisbezoeken

Week 3/4, 8/9 en 12/13
Tijdens de huisbezoeken maken wij een video-opname van vijf minuten van u en uw kind in een dagelijkse situatie, die wij direct met u terugkijken.
Er zijn in totaal 3 huisbezoeken (buiten het intake- en afsluitend gesprek).

Individueel gesprekAfsluitend gesprek

Week 14
Na de cursus is er een individueel afsluitend gesprek. Dit gesprek kan in de praktijk of bij u thuis plaatsvinden.

Groeps bijeenkomstenTerugkom bijeenkomst

Week 15
Na het individuele afsluitend gesprek volgt er nog een terugkom bijeenkomst voor de groep.


Praktische info

Literatuur
Tijdens de cursus gebruiken wij het boek:
“Praten doe je met zijn tweeën”.
 

Boek "Praten doe je met z'n tweeën"

Auteurs: J.Pepper en Elaine Weitzma
ISBN 978 90 6665 970 4
Verkrijgbaar bij boekhandel, uitgeverij SWP of op de eerste bijeenkomst.

Financiëring
Het Hanen Ouderprogramma is een geïndiceerde logopedische behandeling en valt hiermee onder de vergoedingen logopedie. U heeft altijd een
verwijzing van een arts nodig voor logopedie Hanen ouderprogramma.

Duur traject
3 maanden vanaf eerste huisbezoek.

Groepsgrootte
Ouders van 6 tot 8 gezinnen.

Aantal bijeenkomsten
1 intakegesprek
8 groepsbijeenkomsten
4 huisbezoeken

Communicatie tussen ouder en kind

Wat zeggen ouders over het Hanen Ouderprogramma

Mijn kind heeft een autisme spectrumsstoornis
“Alles gebeurde op zijn voorwaarden, ik mocht alleen iets tegen hem zeggen wanneer hij mij nodig had.

Door het Hanenouderprogramma ben ik me erg bewust geworden van het grote belang om eerst mee te gaan in zijn belevingswereld, voordat ik van hem kan verlangen dat hij zich aanpast aan mijn wensen.

Nu hebben wij plezier samen en kunnen wij zijn aandacht verlengen.”

Mijn kind loopt ver achter in haar taalontwikkeling
“Mijn kind kon helemaal niet praten. Zij trok zich terug en maakte met niemand contact. Wanneer zij ons iets duidelijk probeerde te maken begrepen wij haar niet en raakte zij gefrustreerd.

Doordat wij de Hanenstrategieen zijn gaan toepassen is zij enorm vooruit gegaan in haar taalontwikkeling. Ze komt nu naar me toe met haar speelgoed en probeert me iets aan te wijzen en zegt er korte woorden bij. Ze is niet meer gefrustreerd en we hebben een hoop plezier.

Het is nog steeds niet duidelijk waarom zij een taalachterstand heeft maar nu weten wij wel wat wij als ouders kunnen doen en zien de positieve dingen in het communiceren met haar.”

Mijn kind heeft een verbale dyspraxie
“Onze dochter pakte ons bij de hand en wees naar wat zij wilde hebben, zij durfde weinig te zeggen, ook al deden wij het zo goed voor.

De cursus heeft direct gevolgen gehad voor haar taalontwikkeling, omdat we haar meer ruimte hebben gegeven en de druk van het praten af is gehaald. We hebben vooral geleerd om meer ruimte te creëren in de communicatie met haar en hebben geleerd hoe wij de NMG-gebaren kunnen inzetten in de communicatie.

Nu praat zij in korte zinnetjes of weet de juiste ondersteunde gebaren te gebruiken als zij ons iets wil vertellen.”