hanencentrum_logo

De Hanen methode

Over de hanen methode

Leren praten gaat niet altijd vanzelf. Zeker wanneer U een kind heeft met een taalontwikkeling stoornis is het belangrijk om een aantal principes in de communicatie te gaan versterken. Daarmee krijgt uw kind meer mogelijkheden in zijn pogingen om te communiceren. En kunt u het taalgebruik op die van uw kind afstemmen. Op deze manier neemt uw kind de taal van u makkelijker over.

Dus… “Praten doe je met zijn tweeën”!!!

Deelname aan een oudergroep stimuleert en motiveert. Door de individuele video-opnamen krijgt u inzicht en wordt u zich bewust van uw eigen handelen.

Hanen ouderprogramma’s worden door Hanen gecertificeerde logopedisten gegeven.

Communicatie, taalontwikkeling stoornis

Onderzoek naar Hanen methode

Wereldwijd en in Nederland zijn verschillende onderzoeken geweest naar het effect van de Hanen methode.

De conclusie uit de verschillende onderzoeken is, dat met name de interactie tussen ouder en kind door gebruik van de Hanen methode verbetert en alle voorwaarden voor de taal-spraakontwikkeling  aanwezig zijn.

Afhankelijk van de stoornis van het kind worden er meer of mindere effecten gemeten in taal- en spraaktoename.

Ontwikkeling Hanen programma’s

Het Hanencentrum is gevestigd in Toronto Canada. Zij ontwikkelen verschillende ouderprogramma’s en leiden logopedisten op.

Daarnaast ontwikkelt het Hanencentrum leermaterialen en voeren zij veel effectiviteitsonderzoeken uit.

In 1996 hebben zij de eerste logopedisten in Nederland opgeleid.